Vi tilbyr en totalpakke for alle idrettsutøvere og idrettslag der våre faggrupper jobber nært sammen for å finne gode løsninger for den enkelte utøver. Terapeuter med ulik bakgrunn kan i fellesskap samarbeide om å stille riktig diagnose og iverksette tiltak for at utøveren skal komme raskt tilbake til idretten.