Vi tilbyr en totalpakke for alle idrettsutøvere og idrettslag der våre faggrupper jobber nært sammen
for å finne gode løsninger for den enkelte utøver. Terapeuter med ulik bakgrunn kan i fellesskap
samarbeide om å stille riktig diagnose og iverksette tiltak for at utøveren skal komme raskt tilbake til idretten.

Fordeler ved tverrfaglig team:

  • Ulike fagpersoner i nært samarbeid
  • Korte kommunikasjonslinjer
  • Raskere beslutninger
  • Større faglig bredde

Ved å inngå samarbeid med oss får du:

  • Konsultasjon innen 24 timer hos fysioterapeut, kiropraktor eller lege
  • Rabatterte priser undersøkelse og behandling